Γεωτεχνικές για θεμελίωση κτηρίων

Γεωτεχνικές Μελέτες - Έρευνες

Η Εδαφομηχανική Κρήτης παρέχει ολοκληρωμένες γεωτεχνικές λύσεις αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια ενός γεωτεχνικού έργου:

  • σχεδιασμός,
  • επίβλεψη γεωτεχνικής έρευνας,
  • εργαστηριακές δοκιμές,
  • επεξεργασία δεδομένων,
  • αξιολόγιση – προτάσεις θεμελίωσης

Ο προσδιορισμός της βέλτιστης και ασφαλούς θέσης θεμελίωσης στην περιοχή Αδελε Ν. Ρεθύμνης απετέλεσε πρόσφατα αντικείμενο έρευνας της Εταιρίας μας. Μικρή εμφάνηση σπηλαίωσης διαπυστώθει ότι αποτελούσε μέρος εκτεταμένων διαβρώσεων στο 75 % της κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου επι νεογενών σχηματισμών Μαργαίκου Ασβεστολίθου. Η επιφάνεια και ο όγκος των σπηλαιώσεων χαρτογραφήθηκε με κάναβο γεωτρήσεων σε συνδιασμό με πρόγραμμα γεωηλεκτρικών διασκοπήσεων. Στη νέα θέση που επελέγη με αντίστοιχο πρόγραμμα διατρήσεων μικρού βάθους εξασφαλίστηκε ασφαλές υπόβαθρο θεμελίωσης.