Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις

Κατασκευή δειγματολογικής γεώτρησης - φράγμα Πλακιώτισσας

Κατασκευή δειγματοληπτικής γεώτρησης για τη θεμελίωση Φωτοβολταϊκού πάρκου

Δειγματοληψία για μελέτες αντιστήριξης

Δειγματοληψία για τον έλεγχο της θεμελίωσης του μιναρέ Ρεθύμνου

Κατασκευή δειγματοληπτικής γεώτρησης

Γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή υπόγειου γκαράζ