Περιβαλλοντικά

Αποκατασταση χώρου απόθεσης παλαιών σιδηρών

Γεωτρήσεις εμπλουτισμένου υδροφορεων έργο αποκατάστασης χυτά κουρουπίτου

Δειγματολειπτική έρευνα αποθέσεων τσουνάμι πεεπ κρήτης 2006

ΠΕΕΠ Κρήτης ερευνητικές γεωτρήσεις εντός διαρήξιγενούς ζώνης

Περιβαλλοντικός έλεγχος μόλυνσης υπόγειων νερών

Πυρηνολειψία σε περιοχή απόθεσης υλικών τσουνάμι-Φαλάσαρνα Κρήτης