‘Εργα

Η Εδαφομηχανική Κρήτης εδώ και χρόνια έχει επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό από μελέτες  και κατασκευές .

Έργα που έχουμε εκτελέσει:

 • Κατασκευή κλειστού κυκλώματος γεωθερμίας στο ΤΕΙ Χαλκίδας
 • Κατασκευή ανοιχτού συστήματος γεωθερμίας για τον κλιματισμό των χώρων στο ξενοδοχείο τσιλεδάκης στην Γεωργιούπολη Χανιών.
 • Κατασκευή ανοιχτού κυκλώματος γεωθερμίας στο κέντρο αποκατάστασης ΟΛΥΜΠΙΟΝ.
 • Κατασκευή Γεωτεχνικού προγράμματος και κουρτίνας τσιμεντενέσεων στο φράγμα Πλακιώτισσας Ν Ηρακλείου.
 • Κατασκευή πετάσματος  τσιμεντενέσεων στις πηγές «Μαλάυρας Ν. Λασιθίου».
 • Κατασκευή γεωτρήσεων Παροχής 800 κυβικών την ώρα για λογαριασμό του Ο.Α.Κ. ΑΕ. Στην περιοχή των Μυλωνιανών Ν. Χανίων.
 • Κατασκευή Κλισιομέτρων για τον έλεγχο της κλίσης του πρανούς στο Φράγμα της Καρπάθου.
 • Κατασκευή γεωτρήσεων μήκους 60 μέτρων με απόκλιση 0% για την τοποθέτηση εκκρεμούς στο Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων.
 • Κατασκευή γεωτρήσεων Δειγματοληψίας για την εγκατάσταση ξενοδοχειακής μονάδας στης περιοχή της Μύλου.

Η προτίμηση τους φυσικά και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός και έχει άμεση σχέση με την ποιότητα και την αξιοπιστία των Παρεχόμενων Υπηρεσιών κατά την φάση της υλοποποίησης κάθε έργου καθώς και την Εξυπηρέτηση και την πλήρη Τεχνική Υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση του.

 • Κατασκευή Γεωτρήσεων Με ιδιόκτητο εξοπλισμό
 • Κατασκευή συστημάτων Γεωθερμίας (Γεωτρήσεις –Μηχανολογικό Εξοπλισμό)
 • Κατασκευή αντλιοστασίων-Εμπορεία και τοποθέτηση Αντλητικών Συγκροτημάτων
 • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι Υπεδάφους Αποκατάσταση Υδροφορέων
 • Κατασκευή δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με ιδιόκτητο εξοπλισμό
 • Κατασκευή τσιμεντενέσεων με ιδιόκτητο εξοπλισμό σε κάθε είδους χώρο κατασκευή

Αντιστηρίξεις - Μικροπάσαλοι

Για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα κατακόρυφων ή κεκλιμένων ορυγμάτων εκσκαφής, ως προς την παραλαβή φορτίων που προέρχονται από ωθήσεις γαιών και υδροστατικές πιέσεις, κατασκευάζονται προσωρινά ή μόνιμα στοιχεία αντιστήριξης.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται οι όμορες κατασκευές και υλοποιείται ασφαλής οικοδόμηση.

Οι μικροπάσσαλοι είναι πάσσαλοι μικρής διαμέτρου, για να μεταφέρουν φορτία ή να περιορίσουν τις παραμορφώσεις.
Μπορούν να κατασκευαστούν με διατρητικό εξοπλισμό περιορισμένων διαστάσεων.
Η Αντιμετωπιση κατολισθησης υψους 9μ σε νεοανεγειρομενη οικοδομη στη περιοχη Ρεθυμνου σε αργιλοαμμωδες εδαφος αντιμετωπιστηκε απο την εταιρεια μας ,σε συνεργασια με τη κατασκευη πασαλων και εσωτερικων υποστηλωματων ΗΕΑ 280(μεθοδος Τοιχου Βερολινου)

Σύστημα Γεωθερμίας

Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα γεωθερμίας εφαρμόζεται από την εταιρία μας με τη μέθοδο ανοικτού ή και κλειστού κυκλώματος.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αξιοποίηση της σταθερής θερμοκρασίας του εδάφους ή του νερού προκειμένου να αξιοποιηθεί για κλιματισμό κτιρίων και ΖΝΧ.

Η μέθοδος που εγκαθιστάται μέσω αντλιών θερμότητας έχει υπερδιπλάσιο βαθμό απόδοσης από τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού και ως εκ τούτου αποτελεί μέθοδο εξοικονόμησης ενέργειας με σημαντικά οικονομικά οφελη για τον καταναλωτή αλλά και για το περιβάλλον, καταργώντας τη χρήση συμβατικών καυσίμων.

Γεωθερμία Ανοικτού Κυκλώματος

Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειου νερού( γεώτρηση ή πηγάδι), προτείνουμε την εφαρμογή ανοικτού κυκλώματος αβαθούς γεωθερμίας. Για αυτό απαιτούνται 2 γεωτρήσεις, μία παραγωγική (άντλησης) και μία επανεισαγωγής.

Η αντλία θερμότητος που παρεμβάλεται και τροφοδοτειται απο τον υπόγειο υδροφορέα εξασφαλίζει την απαιτούμενη θερμοκρασία κλιματισμού μέσω ενδοδαπέδιας θερμανσης ή fan-coil. Ειδικές αντίλιες θερμότητος υψηλής θερμόκρασιας έχουν εφαρμογή ακόμα και με συμβατικά καλοριφέρ.

Στη συνέχεια το αντλούμενο νερό επιστρέφει στο έδαφος μέσω της δεύτερης γεώτρησης επαναεισαγωγής.

Γεωθερμία Κλειστού Κυκλώματος

Κλειστά συστήματα γεωθερμίας εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπόγειο νερό σε σχετικά μικρό βάθος.

Η εναλλάγη της θερμότητας γίνεται μέσω γεωεναλάκτη σε γεωτρήσεις βάθους 60-100 μ στις οποίες εγκαθίστατε ζευγάρια σωληνώσεων για να δεσμεύσουν την ενέργεια που απαιτειται απο την αντλία θερμότητος.

Aπαιτείται ασφαλής σχεδιασμός σε όλες τις θέσεις μεταφοράς θερμότητας απο το έδαφος.

Η τοποθέτηση θερμομέτρων μας επιτρέπει την καταγραφή των θερμοκρασιακών μεταβολών του γεωεναλλάκτη και την αξιολόγιση των θερμικών παραγόντων του εδάφους.

Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι Υπέδαφους Αποκατάσταση Υδροφορεών

Η Εταιρία υλοποίει προγράμματα συστηματικής παρακολούθησης ποιότητας υπόγειου νερού ανιχνεύωντας συγκεκριμένους ρυπαντές αλλα και ποσοτικής αξιολόγισης υπερεκμετάλευσης υπόγειων υδροφορέων.

Όσον αφορά την αποκατάσταση υδροφορέων συμμετέχει και κατασκευάζει έργα εμπλουτισμού ,αποκατασταση υδροφορέα χωματερής Κουρουπητού.
Α) Υλοποιήσαμε την κατασκευή συστοιχίας γεωτρήσεων στην περιοχή Κουρουπητού και στην είσοδο του ομώνυμου ποταμού.

Οι επιφανειακές απορροές διοχετεύονται στον υπόγειο υδροφορέα βελτιώνοντας τα ποιοτικά του χαρακτηριστηκά και βελτιώνουν την υπάρχουσα υπεδάφια ρύπανση.

Β) Εφαρμόσαμε την μέθοδο εμπλουτισμού υδροφορέα σε γεώτρηση μικρής απόδοσης στην περιοχή των Λουσακιών Ν. Χανίων με τροφοδοσία απο το παρακείμενο ρεύμα εποχιακής ροής με πολύ σημαντικά αποτελέσματα άντλησης νερού την καλοκαιρινή περίοδο.

Υδρογεωτρήσεις - Αντλιοστασία

Στο τομέα των υδρογεωτρήσεων διαθέτουμε υψηλής αξιοπιστίας σύγχρονο εξοπλισμό για γεωτρήσεις μεγάλου βάθους εως 600μ, και μεγάλη εμπειρία σε έργα.

Διατίθεται επίσης γεωτρύπανο challenger M320 για μεγαλύτερα βάθη έως 1800μ για εφαρμογές βαθιάς γεωθερμίας.

Πέραν του εξοπλισμού αυτού, 2 μικρότερα γεωτρύπανα εκτελούν γεωτρήσεις για νερό μέχρι βάθους 200μ περίπου.

Ο εξοπλισμός των γεωτρήσεων πλαισιώνεται με αντλητικά συγκροτήματα διαφόρων δυνατοτήτων δυναμικοτητας βαθους άντλησης εως 400μ.

Δίκτυα και αντλιοστάσια κατασκευάζονται επίσης εφόσον ζητηθούν από τους πελάτες.

Οι υδρογεωτρήσεις μικρού βάθους αποτελούν επίσεις οικονομική λύση για την εφαρμογή ανοικτού κυκλώματος γεωθερμίας.

Διάνοιξη Υδρογεωτρήσεων

Στον τομέα των Υδρογεωτρήσεων η Εταιρία μας έχει εκτελέσει σειρά έργων στον Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Η μεγάλη τεχνογνωσία που διαθέτουμε στον τομέα αυτόν μαζί με το άρτια εκπεδευμένο προσωπικό σας εγγυόμαστε την γρήγορη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου.

Πέραν των έργων του δημοσίου εκτελούνται και ιδιωτικά έργα σε ξενοδοχεία και άλλες ιδιοτικές δραστηριότητες ακόμα και για οικιακή χρήση σε υδροφορίες μικρού βάθου. Τα έργα ολοκληρώνονται με την τοποθέτηση των αντλιών ,ενώ έχουμε την δυνατότητα της εφαρμογής ανοικτού κυκλώματος γεωθερμίας.

Για όλα τα ανωτέρω εκδίδονται σχετικές άδειες κατασκευής.

Τοποθέτηση Υποβρύχιων Αντλιών - Κατασκευή Αντλιοστασιών

Τα έργα των γεωτρήσεων είναι δυνατόν να παραδοθούν έτοιμα σε λειτουργία με την τοποθέτηση των υποβρυχίων αντλιών και την κατασκευή των αντλιοστασίων.

Χρησιμοποιείται αναγνωρισμένος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικος εξοπλισμός απο επιλεγμένους κατασκευαστές αντλιών εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία και την μακροχρόνια διάρκεια των εγκαταστάσεων.