Υδρογεωτρήσεις

Υδρογεώτρηση

Υδρογεώτρηση

Τοποθέτηση Περιφραγματικών Σωληνών

Ανόρυξη γεώτρησης για την απορροή ομβρίων

Ανόρυξη υδρογεώτρηση

'Ανληση γεώτρησης 400μ

'Αντληση υδρογεώτρησης

Γεώτρηση με εφαρμογή θετικής κυκλοφορίας μπετονήτη

Δοκιμαστικη άντληση υδρογεώτρησης ( 300 μ-Λευκά Όρη)

Καθαρισμός γεώτρησης στην περιοχή της Αγυιάς

Καθαρισμός υδρογεώτρησης με τη μέθοδο του πεπιεσμένου αέρα με τη βοήθεια σαπουνιού γεωτρήσεων

Κατασκευή υδρογεώτρησης και αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Χρυσοσκαλίτησσας

Κατασκευή Γεώτρησης μεγάλης παροχής με μπετονίτη, εκτόνωση αρτεσιανού νερού στην φάση του καθαρισμού.

Απορροή αρτεσιανού νερού μεγάλης παροχής απο Υδρογεώτρηση στην Κρήτη