Προφίλ

Η Εταιρία μας με το διακριτικό τίτλο «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ» ασχολείται με την μελέτη και την κατασκευή Ειδικών Γεωτεχνικών έργων θεμελίωσης , Υδρογεωτρήσεων καθώς και την κατασκευή έργων εξοικονόμησης ενέργειας με εξειδίκευση σε Εφαρμογές Γεωθερμίας.

Τα Πτυχία της Εταιρίας για την εκτέλεση Έργων είναι 1ης κατηγορίας για Έργα Γεωτρήσεων & 1ης κατηγορίας για Έργα Αποκάλυψεων Μεταλλείων, ΜΕΚ για έργα Σηράγγων και Μεταλουργικών Βιομηχανιών καθώς και Α1 Κατηγορία για Μηχανολογικά έργα  & Βιομηχανικά ενεργειακά έργα.

Στελεχώνεται απο Μόνιμο Επιστημονικό προσωπικό & πολυετή μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένα Γραφεία Γεωτεχνικών Μελετων & Αντιστηρίξεων με πτυχία μελετών κατηγορίας Γεωλογικών-Γεωτεχνικών -Περιβαλλοντικων Μελετών (20 ,21 , 27).

Το πεδίο δραστηριότητας είναι η Κρήτη και η υπόλοιπη Ελλάδα.

Η Εταιρία δραστηριοποιήται με ιδιόκτητο εξοπλισμό και μόνιμο προσωπικό στην κατασκευή Υδρογεωτρήσεων , Δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνεχούς πυρηνοληψίας, Γεωτρήσεων γεωθερμίας & έργων αντιστήριξης.