null

Γεωλογικές Μελέτες

Η γνώση των Γεωλογικών-σεισμοτεκτονικών συνθηκών θεμελίωσης θεωρήται θεμελιώδους σημασίας. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομεα αυτό…
περισσότερα >
null

Γεωτεχνικές Μελέτες

Η Εδαφομηχανική Κρήτης παρέχει ολοκληρωμένες γεωτεχνικές λύσεις αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια ενός γεωτεχνικού έργου.

περισσότερα >

null

Αδειοδοτήσεις (γεωτρήσεων & πηγαδιών)

Εκπόνηση Μελέτων για την αδειοδότηση συστημάτων εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα γεωθερμίας υλοποιείται από την εταιρία μας…

πρισσότερα >

Geotech Crete

Η Εταιρία μας με το διακρητικό τίτλο «Geotech Crete» ασχολείται με την μελέτη και την κατασκευή Ειδικών Γεωτεχνικών έργων θεμελίωσης , Υδρογεωτρήσεων καθώς και την κατασκευή έργων εξοικονόμησης ενέργειας με εξειδίκευση σε Εφαρμογές Γεωθερμίας.

Τα Πτυχία της Εταιρίας για την εκτέλεση Έργων είναι 1ης κατηγορίας για Έργα Γεωτρήσεων & 1ης κατηγορίας για Έργα Αποκάλυψεων Μεταλλείων καθώς και ΜΕΚ για έργα Σηράγγων και Μεταλουργικών Βιομηχανιών.

Στελεχώνεται από Μόνιμο Επιστημονικό προσωπικό & πολυετή μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένα Γραφεία Γεωτεχνικών Μελετών & Αντιστηρίξεων με πτυχία μελετών κατηγορίας Γεωλογικών-Γεωτεχνικών – Περιβαλλοντικών Μελετών (20 ,21 , 27).

Μελέτη και κατασκευή Γεωθερμικού Συστήματος Κλιματισμού

Σύστημα Γεωθερμίας

Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα γεωθερμίας εφαρμόζεται από την εταιρία μας με τη μέθοδο ανοικτού ή και κλειστού κυκλώματος.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αξιοποίηση της σταθερής θερμοκρασίας του εδάφους ή του νερού προκειμένου να αξιοποιηθεί για κλιματισμό κτιρίων και ΖΝΧ.

Η μέθοδος που εγκαθιστάται μέσω αντλιών θερμότητας έχει υπερδιπλάσιο βαθμό απόδοσης από τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού και ως εκ τούτου αποτελεί μέθοδο εξοικονόμησης ενέργειας με σημαντικά οικονομικά οφελη για τον καταναλωτή αλλά και για το περιβάλλον, καταργώντας τη χρήση συμβατικών καυσίμων.

Ανοικτό Κύκλωμα

Κλειστό Κύκλωμα

Εικόνες

Υδρογεωτρήσεις – Αντλητικά συγκροτήματα

Υδρογεωτρήσεις - Αντλιοστασία

Στο τομέα των υδρογεωτρήσεων διαθέτουμε υψηλής αξιοπιστίας  σύγχρονο εξοπλισμό για γεωτρήσεις μεγάλου βάθους εως 600μ, και μεγάλη εμπειρία σε έργα.

Διατίθεται επίσης γεωτρύπανο challenger M320 για μεγαλύτερα βάθη έως 1800μ για εφαρμογές βαθιάς γεωθερμίας.

Πέραν του εξοπλισμού αυτού, 2 μικρότερα γεωτρύπανα εκτελούν γεωτρήσεις για νερό μέχρι βάθους 200μ περίπου.

Ο εξοπλισμός των γεωτρήσεων πλαισιώνεται με αντλητικά συγκροτήματα διαφόρων δυνατοτήτων…….περισσότερα

Διάνοιξη Υδρογεωτρήσεων

Τοποθέτηση Υποβρύχιων Αντλιών

Εικόνες

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

 • Φράγμα Πλακιώτισας Κατασκευή κεκλιμένων γεωτρήσεων ελέγχου

 • Μελέτη εγκατάστασης κλειστού συστήματος γεωθερμίας κατοικίας 240 m2.

 • Γεωλογική- Γεωτεχνική προμελέτη & μελέτη αντιστηριξης πρανών Βιολογικού καθαρισμού & οδού πρόσβασης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Παλαιοχώρας

 • Γεωτεχνική έρευνα για την διερεύνηση συνθηκών αστοχίας Λιμνοδεξαμενής Χρυσοσκαλιτισσας.

 • Κατασκευή μικρών γεωτρήσεων για την Υδρευση- Αδρευση ξενοδοχείων - κατοικιών σε συνδιασμό με ανοικτά συστήματα γεωθερμίας.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

 • Έγκριση της πρότασης FILLGEM

  Εγκρίθηκε με το πρόγραμμα Συνεργασία και το Πολυτεχνείο Κρήτης η πρόταση FILLGEM προυπολογισμού 502.000 ευρώ και την συμμετοχή της Εταιρίας μας για την κατασκευή 18 γεωεναλακτών στην Κρήτη.
 • Ολοκληρώθηκε η σύνταξη γεωλογικής και γεωτεχνικής έρευνας και μελέτη για την αποστράγγιση του Μινωικού ανακτόρου κάτω Ζάκρου.

 • Συνεχίζεται για 4ο έτος και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα γεωτεχνικών εργασιών ερευνητικών γεωτρήσεων και τσιμεντενέσεων στο φράγμα Πλακιώτισσας από την εταιρία μας.

 • Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε γεωτεχνική μελέτη εφαρμογής ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στις περιοχές Ρεθύμνου-Χανίων.

 • Η εταιρεία μας πρόκειται να συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος με θέμα την αναγνώριση μεταβολής μαγνητικού πεδίου σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας με στόχευση την περιοχή των Φαλασάρνων.

 • Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πολύτιμη εφαρμογή Ζεόλιθου στην απορρύπανση εδαφών από βαρέα μέταλλα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τμήμα Γεωλογίας στην περιοχή των Χανίων.

 • Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία γεωτρήσεις σε νησιωτικές περιοχές που εξασφάλισαν τις απαραίτητες ποσότητες ύδρευσης στους αντίστοιχους δήμους.

 • Υλοποιήθηκαν προτάσεις εφαρμογών γεωθερμίας για ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή της Κρήτης.

Edafomihaniki - Εδαφομηχανική
Water Well

Ζητήστε από εμάς προσφορά/πληροφορίες